STAVEBNÍ MANAGEMENT

 

 

                                  Kontakt :

 

                                                                      Ing. Petr Šedivý

                                                                      autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

                                                                      Herbenova 42/532                                                                   

                                                                     102 00 Praha 10 - Hostivař

                                                                                   IČO : 113 24 228

                                                                               DIČ : cz5806150504   

                                                                                         

                                                                      e-mail : sedivy@stavebnimanagement.cz

                                                                      mob. : 731 112 910

                                                                      tel./fax. :   271 961 337

 

 

 

 

Motto všech našich činností ve výstavbě:

Vstřícný, seriózní a profesionální přístup i absolutní loajalita ke klientům je pro nás samozřejmostí.

Profil:

STAVEBNÍ MANAGEMENT ve spolupráci s osvědčenými kvalitními externími specialisty ze stavebně-technických profesí si klade za cíl zužitkovat ve prospěch klientů veškeré svoje teoretické znalosti a praktické zkušenosti související s přípravou, projektováním a realizací novostaveb i rekonstrukcí administrativních, bytových a zdravotnických budov.

Dosavadní zkušenosti, vybrané akce  a reference:

-      1992 až 1999 firma Stavební řemesla Šedivý (38 zaměstnanců v 8 profesích) - realizace akcí  pro  ambasádu USA + italské společnosti PRAGA NOVA a LEOPARDI, rekonstrukce vlastní provozovny Buřenice 34 (viz. 2x foto výše) + rodinných domků v Kolovratech a Hostivaři 42 (zde máme i kancelář)

-      1999 až 2004 FTN SERVIS (funkce ředitele společnosti) - 157 zaměstnanců ve 24 profesích = zajištění provozu, údržby a realizace stavebních akcí v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice např. rekonstrukce dialyzačního střediska Fresenius

-      2005 a 2006 – výkon funkce odpovědného zástupce při realizaci staveb pro FTN SERVIS a HARTSTAV, projekty novostaveb domů v Nučicích u Rudné a v Praze 10, technický dozor francouzského investora při rekonstrukci činžovního domu Praha 3

-      2007 a 2008  - technický dozor při stavbě výrobní haly KOMPAFLEX Pacov, projekt rekonstrukce domu v Praze Čestlicích,  projektové práce a technické dozory při realizaci akcí pro KONSTRUKTIS a PALOUČEK např. sedmipodlažní bytový dům v Praze 4, realizace prací při stav. úpravách třípodlažního admin. objektu v Praze 4, tech. dozor investora - rodinný dům  Jirčany

Na vyžádání Vám rádi poskytneme kontakty na investory výše uvedených akcí.

Nabídka činností při komplexním procesu výstavby:

 

1.)       PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

a)       garantujeme co nejlepší naplnění Vašich představ o zamýšlené výstavbě za přispění našich znalostí a zkušeností včetně zabezpečení konzultací s renomovaným architektem

b)       projektujeme rekonstrukce a novostavby zdravotnických provozů, rodinných, bytových a administrativních domů,

c)       navrhujeme prováděcí projekty bytových, občanských a průmyslových staveb vč. návrhů všech detailů konstrukcí v jejich optimální skladbě, důsledně vždy dbáme o maximální kvalitu navržených materiálů při minimalizaci jejich ceny

2.)       NABÍDKOVÁ A DODAVATELSKÁ PŘÍPRAVA STAVEB

a)       provedeme kvalifikované rozdělení prací a profesí do jednotlivých částí výstavby

b)       zajistíme poptávku u více dodavatelů na konkrétní části stavby

c)       samozřejmostí pro nás je poskytnout investorovi absolutní transparentnost při výběru dodavatelů u každé z profesí

d)       aktivně se účastníme jednání investora s dodavateli jednotlivých částí stavby a poskytujeme poradenství investorovi při odsouhlasení smluvních podmínek (tvorba ceny, platební podmínky a fakturace, kvalita a přejímka prací, záruky)

3.)       ŘÍZENÍ A KOORDINACE DODAVATELŮ STAVBY

a)       na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi investorem a sdružením STAVEBNÍ MANAGEMENT Šedivý se naši zástupci profesionálním způsobem postarají o to, aby každý dodavatel udělal vše, co má a jak má, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo na jednotlivé části stavby

b)       garantujeme dokonalou profesní zdatnost při řízení stavby, vysokou náročnost při koordinaci všech prací a nesmlouvavý postoj při kontrole kvality prací

c)       zabezpečíme plynulou návaznost průběhu realizace prací na platby investora dodavateli konkrétní části stavby

4.)       OPTIMALIZACE NÁKLADŮ PŘI REALIZACI STAVEB

a)       STAVEBNÍ MANAGEMENT v průběhu přípravy a vlastní realizace staveb zpravidla dosahuje úspor nákladů investora ve výši cca 10 až 15 procent oproti klasické výstavbě na klíč s generálním dodavatelem stavby a dochází zde také ke zlepšení kvality prováděných prací a ke zkrácení časových termínů výstavby

b)       STAVEBNÍ MANAGEMENT vede klíčová obchodní jednání s dodavateli, díky kterým lze dosáhnout pro investora nejlepší ceny, optimální podmínky pro  dosažení kvality prováděných prací i výhodné záruční podmínky

c)       úspory investorovi vznikají rovněž i tím, že důsledně a podrobně kontrolujeme množství dodaných materiálů a objemů skutečně provedených prací na stavbě